Anasayfa   Branş Dersleri

Branş Dersleri

brans-dersleri


Müzik ve Orff

Daha anne karnındayken işitme becerisini kazanan çocuğun, yaşamında müziğin zekâ gelişimindeki büyük rolünden yola çıkan okulumuzda, müzik eğitimi;

  • Müzik dinleme
  • Şarkı söyleme
  • Ses dinleme ve ayırt etme
  • Ritmik çalışmalar
  • Yaratıcı hareket ve dans
  • Müzikli öykü oluşturma

gibi teknikler kullanılarak, çocuklara temel müzik becerileri kazandırmayı ve estetik duygularını geliştirmeyi hedefliyor.

Okulumuzda, Orff etkinliği, çocukların ritim duygularını geliştirmek amacıyla kendilerini ifade etmelerini sağlayarak sosyal uyum kazanmalarına yardımcı olmak üzere yapılan bir etkinliktir. Orff Öğretisinde ritim duygularını temel alan bir program uygulanır. Orff Öğretisi, dil-müzik-dans ve ritmin bir arada kullanıldığı bir eğitim yöntemidir. Orff eğitimi; konuşma, şarkı söyleme, ses oluşturma, hareket, dans ve vurmalı çalgıların kullanılmasıyla uygulanır. Bütün duyuların açık tutulduğu çok kanallı bir öğrenme yoludur.

Satranç

Halk Oyunları

Ekoloji Dersi

Drama

Beceri Koordinasyon ve Hareket Eğitimi

Dans