Anasayfa   Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Anaokulumuzda, çocuğun gelişimini takip etmeyi amaçlayan rehberlik programı okul psikologu tarafından uygulanır. Yıl içinde çocuğa uygulanan gelişim envanterleri ile çocuğun bireysel özelliklerinin tanınması hedeflenir; daha sonra grup içinde güçlü ve desteğe ihtiyaç duyduğu yönlerinin tanımlaması yapılmaktadır. Yıl içinde iki defa çocukların yaş gelişim özelliklerini değerlendiren “Bireysel Gelişim Raporu” hazırlanmakta ve velilerin incelemesi için eve göndermektedir. Böylece çocukların gelişimi ve eğer var ise desteğe ihtiyaç duydukları gelişim alanları anne – babalar tarafından da takip edilebilmektedir.

Rehberlik Servisinde Biz Neler Yapıyoruz?

  • Yeni katılan öğrencilerimizin okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını tanımasını sağlıyoruz.
  • Yeni öğrencilerimizi bire bir gözlem ve iletişimle tanıyarak okul ortamına adaptasyonunu sağlıyoruz.
  • Yeni öğrencilerimizin aileleriyle birebir görüşerek öğrencimizin özelliklerini daha yakından anlamaya çalışıyoruz.
  • Ailenin; beklenti, istek ve ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Aileye okulumuzun çalışma şeklini ve uygulamalarımızı açıklıyoruz.
  • Eski öğrencilerimizin de yeni sınıf, öğretmen ve arkadaşlarına adapte olmalarını sağlıyoruz.
  • Eski öğrencilerimizde ortaya çıkan yeni davranışları, gelişmeleri gözlemliyoruz.
  • Her öğrencimiz için bireysel olarak uyguladığımız gelişim tarama envanteri değerlendirme çalışmalarına yapıyoruz.
  • Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için uygun zamanı geldiğinde “Okul Olgunluğu “ envanterini uyguluyoruz.
  • Sınıf içi gözlem yaparak öğrencilerimizin derslere katılım durumlarını inceliyoruz.
  • Çocuğun bireysel ihtiyaçları doğrultusunda öğretmene; öğrenciyi hangi yönde destekleyeceği konusunda yönlendirme yapıyoruz.
  • Sınıfta aylık temamıza uygun konuyla ilgili rehberlik saati uygulaması yapıyoruz.
  • Rehberlik ders saatinde sınıf içinde eşleştirme, dikkat, hafızada tutma, hatırlama becerilerini arttırmaya yönelik etkinlikler yapıyoruz.
  • Sınıf dışı faaliyetlerde (branş etkinlikleri, bahçe oyunları, okul dışı geziler) öğrencilerimizi gözlemleyerek yapılması gerekenlerle ilgili uygulamaları başlatıp öğretmenlerin de devamını getirmelerini talep ediyoruz.
  • Yemek saatlerinde öğrencilerimizin beslenme alışkanlıklarını gözlemleyerek gerekli destek uygulamalarını yapıyor ve öğretmenlerimizin devemını getirmelerini talep ediyoruz.
  • Öğrencimizi ve ailesini zorlayacak davranışlar varsa bu istenmeyen davranışını değiştirmeye yönelik çalışmaları geliştirerek öğretmenleri ve ailenin de bu çalışmayı sürdürmesini sağlıyoruz.
  • Bu konuda hazırladığımız davranış çizelgelerini sizlere göndererek evde uygulamanızı rica ediyoruz.
  • Yılda iki kez gelişim karnesi göndererek süreç hakkında aileyi bilgilendiriyoruz.